Ekrem Memiş

Ekrem Memiş
  • Doğum Tarihi 1956-04-17
  • Doğum Yeri Tokat
  • Meslek Araştırmacı Yazar

Araştırmacı-yazar. 17 Nisan 1956, Niksar / Tokat doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Niksar’da, lise öğrenimini Turhal’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü (1978) bitirdi. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek 1983 yılında tarih doktoru oldu. 1978-83 yılları arasında Ankara’da tarih öğretmenliği yaptı. 1984 yılında bu görevinden ayrılarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Aynı üniversitede bir yıl çalıştıktan sonra 17 Nisan 1985’te Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1987’de doçent, 1993’te profesör oldu.

Makaleleri, 1985’ten itibaren Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Askeri Tarih Bülteni, Selçuk Dergisi, Kelime Dergisi, SÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Stratejik Etütler Bülteni, ATA Dergisi vd. dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

İskitlerin Tarihi (1987), Tarih Metodolojisi (1989), Eskiçağ Türkiye Tarihi (3. bas. 1987), Tarih Boyunca Ortadoğu – Anadolu İlişkileri (Nuri Köstüklü ile, 1992), Eskiçağ Tarihinde Doğu – Batı Mücadelesi (2. bas. 1993), Ortadoğu Sorunları ve Türkiye (1995), Türk Dünyası Tarihi (2. bas. 1995), Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası Tarihi (Nuri Köstüklü ile, 1995), Türk Kültür Tarihi (2. bas. 1996), Filistinliler’in Kökeni ve Tarihi (1996), Genel Tarih (2. bas. 1997), Eski Çağ Türkiye Tarihi (2001), Eskiçağda Türkler (2002), Kaynayan Kazan: Ortadoğu - Geçmişten Günümüze Ortadoğu Sorunları ve Çözüm Yolları (2002), Troya ve Troyalılar (2005).

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha