Ertuğrul Yaman

Ertuğrul Yaman
  • Doğum Tarihi 1962-04-09
  • Doğum Yeri Tokat
  • Meslek Dil Ve Edebiyat Araştırmacısı

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 9 Nisan 1962, Yazıbağı köyü / Tokat doğumlu. Yazıbağı Köyü İlkokulu, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi (1980), Ankara Üniversitesi DTCF (1985) mezunu. “Türkçede Zaman Kaymaları ve Fonksiyon Değişmeleri” tezi ile yüksek lisans (1990), “Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması” tezi ile doktora (1994) çalışmasını tamamladı. Atatürk Üniversitesinde başladığı (1985-86) öğretim üyeliğini Ankara Üniversitesi DTCF (1986-97) ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde (1998) Temel Bilimler Bölümü Başkanı olarak sürdürdü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmed Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Özbekistan’da değişik üniversite ve enstitülerde Türkiye Türkçesi dersleri verdi. Türk Dil Kurumunca yürütülen “Türk Dünyası Gramer ve Sözlük Projesi”nde çalıştı. Bosna’da Türkçe  ve Türk edebiyatı dersleri verdi. 

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman’ın ilk makalesi “Yabancı Diller Karşısında Türkçenin Durumu”Millî Eğitim dergisinde (1989) çıktı. Diğer makaleleri Millî Kültür, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Diyanet, Türk Yurdu, Türk Dünyası, Avrasya Etütleri, Ahi Dost, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Dil Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası vd. dergilerde yayımlandı. Türkiye ve Özbekistan’da yüzün üzerinde yazısı yayımlandı. Ayrıca dille ilgili sempozyum ve kurultaylarda, Özbek diliyle ilgili bildiriler sundu. Kültür Bakanlığının Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi adlı çalışmasının Özbek Türkçesiyle ilgili bölümüne katkıda bulundu. Özbekçe-Türkçe ve Türkçe-Özbekçe Sözlük adlı eseriyle 1993 yılında Özbekistan Yazarlar Birliğinin Uluslararası Mahmud Kaşgarî Dil Ödülünü aldı. Türkiye Yazarlar Birliği ve TÜRKSAV üyesidir.

“Özbekistanlı şair Nur Ali Kabul’ün şiirlerinden seçmeleri içeren elinizdeki kitap da bu ortak çabanın bir ürünüdür. Dr. Ertuğrul Yaman’ın titiz çalışması sonucu ortaya çıkan bu eser, Orta Asya Türk kültürünün temel özelliklerini taşımakta ve kültür birlikteliğinin kökleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Özbekistan şiiri ile Türk halkını birleştiren bu çalışması için başta Dr. Ertuğrul Yaman olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.” (M. İstemihan Talay)

ESERLERİ:

Kazakların Millî Yemekleri (karşılaştırmalı metin, aktarma, 1992), Özbekçe-Türkçe ve Türkçe-Özbekçe Sözlük (Taşkent, 1993), Özbekistan Cumhuriyeti Kanun ve Kararnameleri (aktarma, Taşkent, 1993), Türkiye Türkçesi - Özbek Türkçesi Konuşma Klavuzu (1994), Türk Dünyası Ortak Edebiyatı (1998), Türkiye’deki Türk Dünyası (K. Bolaç - A. Esatoğlu ile, 1998), Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu (1998), Hatemül Enbiya (aktarma, Ali Himmet Berki ve Osman Keskioğlu ile, 1998), Türkistan Notları (1998), Özbekistanlı Şair Nurali Kabul’ün Şiirlerinden Seçmeler (1998), Hatemül Enbiya (Osman Keskioğlu, Ali Himmet Berki, Aktarma, 1998), Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları (1999), Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması (2000), Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (2001), Diksiyon I – II (2001), İsmail Gaspıralı (2002).

Ayrıca ders kitapları vardır.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha