Tokat Mevlevihânesi

Tokat Mevlevihânesi içeriğini okuyabilir, Tokat.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Tokat Mevlevihânesi yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Tokat Mevlevihânesi-Müze

Muslu ağa Vakfına aittir. İlk olarak M. 1638 tarihinde I. Ahmet’in vezirlerinden Sülün Muslu Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Sultan Abdülmecit döneminde yenilenmiş ve iki katlı olarak düzenlenmiş olan, Ahşap Mevlevihane XIX. Yüzyıl Barok sanatının Anadolu’daki en güzel örneklerinden biridir. Binanın en görkemli cephesi, ahşap barok motiflerle bezenmiş sütun dizisine sahip ve bütün cephe boyunca uzanan balkonu sebebiyle Bey sokağına bakan cephesidir. Diğer cephelerde ise sade bir ihtişam gözlenmektedir.
Mevlevihane’nin alt katı günlük kullanım için genişçe bir sofadan geçilen dört odadan oluşmaktadır. Sofanın hemen sağında görkemli tavan göbeği ve kitaplığı ile diğer odalardan farklı, Şeyhin misafirlerini kabul ettiği başoda bulunmaktadır. Mevlevihane’nin ikinci katında bulunan balkona, kısmen kesme taş ve üzeri örtülü ahşap bir merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap merdivenin başında, korkuluğu duvara sabitlemek için yapılmış ve geçit şeklinde düzenlenmiş ahşapların birleştiği yerdeki barok ahşap oymaların üzerine Mevlevi külahı yerleştirilmiştir. Semahane, doğu yönündeki ahşap kafes ile ayrılan kadınlar bölümü hariç tek bir mekan olarak düzenlenmiştir. Balkonun doğu tarafında yan yana bulunan iki sade kapı ile kadınlar mahfiline ve bütün doğu cephesi boyunca uzanan dar bir koridora ve yanındaki odaya geçilmektedir. Mevlevilikle ilgili en eski kaynak olan Menakıb-ül Arifin kitabından anlaşıldığı üzere mevlevilik ilk defa Hazreti Mevlana hayattayken Muineddin Süleyman Pervane’nin isteği üzerine Fahreddini Iraki isimli halifesini Tokat’a göndermiş ve Pervane’nin 13. yüzyılda yaptırdığı zaviyede Mevlevilik Tokat’ta yayılmaya başlamıştır. Muhtemelen bu zaviye 15. yüzyılın sonunda Uzun Hasan’ın Tokat’ı yakması esnasında yok olmuş ve ikinci defa Bey Sokağı girişinde bulunan arsaya Sultan III. Ahmed döneminde Yeniçeri ağası Sülün Mustafa Paşa tarafından 1638’de yaptırılmıştır. Bu yapı tümüyle varlığını günümüze kadar sürdürememiştir. Yandaki bugün özel mülkiyette bulunan Mevlana hamamı girişteki taş kapı ve konaktaki hamam ve bitişiğindeki oda o dönemden kalmıştır. Bugün son onarımlarla 19. yüzyıl Tokat evlerinin mimari özelliklerini yansıtır. İki katlı yapının zemin katı , “L” biçimli bir koridor çevresindeki odalardan oluşan bir plana sahiptir. İkinci kat, büyük tek salon olarak planlanmıştır. Semahane olarak kullanılan bu bölüm kubbe ile örtülmüştür, kubbenin ortası ise bitkisel motiflerle bezenmiştir. Yapı, ahşap karkas arası kerpiç dolgu kullanılarak bağdadi tarzında inşa edilmiştir.

Tokat Mevlevihanesi Nerede?

Tokat Mevlevihanesi, Tokat ilimizin merkezine bağlı  Soğukpınar Mahallesi, Bey Sokağında bulunur. 

Tokat Mevlevihanesi Nasıl Gidilir?

Tokat kent merkezinde bulunan bu yapıya ulaşım biraz sıkıntılı sebebi ise yönlendirmeler oldukça zayıf bu nedenle şehir merkezinde yürüyerek ve sorarak ulaşabilirsiniz. Saat Kulesine yakın bir yerde bulunur.

Tokat Mevlevihanesi Giriş Ücreti

Tokat Mevlevihanesi giriş ücreti bulunmamaktadır. Burayı ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz.

Tokat Mevlevihânesi içeriği, 12 Ocak 2019 tarihinde Tokat.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha