Tokat Meydan Cami (Hatuniye Cami)

Tokat Meydan Cami (Hatuniye Cami) içeriğini okuyabilir, Tokat.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Tokat Meydan Cami (Hatuniye Cami) yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.


Sultan 11.Beyazıt’ın annesi Gülbahar Hatun adına ithafen camii kayıtlarda "Hatuniye Cami" olarak geçmektedir. Meydan mahallesinde adını aldığı geniş bir alan üzerinde 1485 yılında inşa edilmiştir.

Tokat’ta yapılmış en güzel Osmanlı eserlerinden biridir.. Kesme taştan inşa edilmiş, ana mekan üzerinde tek minaresi ve 6 sütundan oluşan 5 kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Meydan camiinin Selçuklu tarzı Skalaktitlerle işlenmiş mermer portalı ve künde kari tekniğinde yapılmış ahşap kapı kanatları birer sanat şaheseridir. Meydan Camii, Tokat'ta 15. yüzyılın sonlarında yapılmış cami. Şehrin merkezinde Meydan mahallesinde yer alan yapı Hatuniye Camii olarak da tanınmaktadır. Vaktiyle cami, medrese ve imaretten oluşan bir külliye halinde iken bunlardan medrese tamamen ortadan kalkmış, imaret ise harabe haline gelmiş­tir. Caminin, taçkapısı üzerinde yer alan kitabeden 890 (1485) yılında Sultan 2. Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına yaptırıldığı bilinmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mevcut olan külliyenin vakfiyesi 898 (1492) tarihlidir. Caminin önündeki şadırvan ise 20. yüzyılın başında inşa ettirilmiştir. Kesme taştan yapılan caminin harimi kare planlı ve tek kubbeli olmak üzere inşaat edilmiştir. İki yanda yine kare planlı ve kubbeli birer oda halinde tabhâne mekânlar bulunmaktadır. Mukarnaslı ve baklavalı başlıklara sahip sütunlara oturan sivri kemerli açıklıklı ve beş kubbeli son cemaat yerinde mermer kullanılmıştır. İki renkli taşlı, oldukça dikkat çeken ihtişamlı taç kapı üstte Bursa kemeri altında mukarnaslı yaşmaklı olup altta yay kemerli açıklığa sahiptir. Yanlan sütunçelerle yumuşatılmış olan kapının iki tarafında mukarnaslı birer niş bulunuyor. Bunların üzerinde iri madalyon halinde birer yazı yer almaktadır. Birer pencere ile harime, birer pencere ve kapı ile de tabhânelere bağlanan son cemaat yerinde her iki pencere arasında bir mihrap nişi bulunmaktadır. Harim mekânında geçişleri mukarnaslarla sağlanmış kubbe on iki kenarlı bir kasnağa bağlıdır. Duvarlarda üç sıra halinde açılmış olan ikişer pencere ile aydınlanan yapının kuzeyinde kapının üzerine müezzin mahfeli yerleştirilmiş olup buraya iki yanda yer alan merdivenlerle ulaşılmaktadır. Yarım daire şeklinde bir nişe sahip olan mukarnaslı yaşmaklı mihrabın köşeleri sütunçelerle yumuşa­tılmıştır. Ahşap minber ise yağlı boya ile boyanmış ve özelliğini kaybetmiştir. Harimin iki yanında yer alan tabhâneler birer kapı ile cami içine bağlanmakta­dır. Her iki mekân da kare planlı ve üzer­leri prizmatik üçgenlerle geçişi sağlanan kubbe ile örtülmüştür. Güney yönünde birer ocak ve ikişer dolap nişine sahip me­kânlardan doğudakinin bir nişi ile ocağı sonradan kapatılmıştır. Doğu ve batı yönlerindeki mekânlar son cemaat yeri ve ha­rimin dışında birer kapı ile ayrıca dışarıya açılmaktadır.

Bilgi

Adres: Meydan Mahallesi Merkez/Tokat Nasıl Gidilir: Şehir merkezindedir. Şehir içi çarşı otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır.

Tokat Meydan Cami (Hatuniye Cami) içeriği, 21 Şubat 2019 tarihinde Tokat.Com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha